sidhuvudmobil (kopia)

Ayurveda

Ayur-veda betyder ”kunskap om livet” och är en urgammal hälsovetenskap som sätter den enskilda människan i ett helhetsammanhang. Den innefattar hela livsprocessen och kallas ”medicinens moder". Den sägs vara världens äldsta hälsolära.

Ayurvedan används i hela världen!

Det holistiska synsättet på hälsa och välmående har på senaste tiden fått en nytändning och ayurvedan har en framträdande roll i både förebyggande och behandlande syfte. Hippokrates, den västerländska medicinens grundare, spred läran om Ayurveda. Även elitidrottare får hjälp av den för att öka sin prestation och uthållighet.

Din Hälsa - Ditt Ansvar.

Ayurvedan må vara 5000 år gammal men den är kanske mer aktuell än någonsin. Den ger oss en fantastisk möjlighet att börja ta ett större ansvar för vår egen hälsa på ett härligt sätt utan pekpinnar.

Ayurvedan baseras på de 5 elementen rymd, luft, eld, vatten och jord. De paras sedan ihop till tre olika energier, så kallade ”doshor”. Dessa energier finns i allt och alla och deras namn är Vata, Pitta och Kapha.Vata    = rymd och luft
Pitta    = eld och vatten
Kapha = jord och vatten

Vi är alla unika.

Därför reagerar vi olika på allt som till exempel träning och kost. Vi reagerar även olika på stress. Att identifiera och förstå den egna konstitutionen är nyckeln till förståelse för hur personliga särdrag sätter sin prägel på våra liv.
Med Ayurvedans betraktelsesätt får vi ett annorlunda perspektiv på oss själva och våra starka respektive svaga sidor, men även ett effektivt verktyg för att rätta till obalanser.
 
Vilken typ är du? Nyfiken?
Boka tid hos Blossom för en konsultation.